Theo’s Books

Theo Veltman is co-auteur van:

  •  ‘Blauw met geel wordt niet altijd groen’ (Kirjaboek, 2010). Over een veranderproces bij een agentschap, waar een jarenlang structureel te hoog ziekteverzuim (>10/11%) binnen een jaar aanzienlijk wordt verminderd. Er ontstaat een aanzienlijk betere werksfeer op de werkvloer. Ook de productiviteit neemt toe. De grote toename van het werkaanbod kan zonder noemenswaardige uitbreiding worden opgevangen.

 

  • perspectief‘Veranderkundig perspectief van Informatiemanagement. Organisatie-ecologisch denken en klantgerichtveranderen’ : met Den Nieuwenboer (Samsom, 1993, herdruk 1995). Over: achtergronden en theoretische onderbouw voor praktische tips en suggesties om het (be)sturen van de informatievoorziening in goede banen te kunnen gaan leiden.Er wordt een ontwikkelperspectief geboden met suggesties om het veranderproces in te richten zodat resultaten goed zijn ingebed en kunnen werken. De auteurs presenteren een organisatie-ecologisch model waarin afstemming wordt gezocht en bereikt in de steeds verschuivende samenhang in de aspecten (doelen, omgeving; informatie; mens en sociaal systeem; technologie; organisatie) zodat het goed leven en produceren is in de organisatie.
  • ‘Bestuursvernieuwing bij de Overheid’ (Samsom/Tjeenk-Willink, 1992) over o.a. resultaatgericht management en strategie.
  • infomanagement2‘Informatiemanagement is mensenwerk’ (Samsom, 1992, tevens redactie). Over de dagelijkse praktijk van Informatiemanagers in de vorige eeuw. Waarin een analyse en een voorspelling voor de ‘casus Nederland bv’. Deels uitgekomen en deels nog actueel.

 

 

 

Theo Veltman was tevens betrokken bij de tot standkoming van de boeken:

  • ‘ZORG voor informatie. Bestuurlijke informatieverzorging in beleidsnetwerken’ (SDU, 1995).
  • ‘Informatie economie. Investeringsstrategie voor de informatievoorziening’ (Academic Service; R. van Oirsouw , J. Spaanderman & H. de Vries; 1993)
  • ‘Informatiemanagement bij de Overheid’ (SDU, 1990) over innoveren door een goed evenwicht van organisatieontwikkeling en ICT.
  • ‘Organisatiecultuur en informatiesystemen. Cultuur(h)erkenning als de succesfactor voor de invoering van systemen’ (Stenfert Kroese, auteur: H.B.J. Mentink, 1989).

 

Comments are closed.