Who Am I?

To contact Theo Veltman:

Telephone         31(0)6-45921356
Address             Gerrit van der Veenstraat 118-2, 1077 EP Amsterdam
Email                  
Theo@theoveltman.com

Theo Veltman (1956) heeft een goed trackrecord bij innovatie, proces- en organisatieontwikkeling. Hij combineert kennis van techniek met kennis van ontwikkelprocessen en organisaties. Sinds 2016 is hij in dienst van de gemeente Amsterdam. Daar heeft hij een inzet op het innoveren van processen en diensten, lokaal en landelijk. Zijn focus ligt thans op veiligheid en zorg, naast het stimuleren van de landelijke voorwaarden en voorzieningen die nodig zijn om pilots en living labs goed te kunnen laten functioneren, nu en straks.

Ook is hij CTO Amstelveen a.i. (parttime) om in opdracht van het College, naar aanleiding van een motie van de Raad, de innovatiekant van de gemeente op te zetten, pilots te ontwikkelen en een strategie te ontwikkelen.

Theo is een projectleider die het resultaat levert dat nodig is en is een onafhankelijk, kritisch adviseur. Hij staat voor het doel dat hij moet bereiken, neemt mensen daarin mee. In een onrustige omgeving creert hij koers en houdt daar aan vast. Opdrachtgevers ervaren hem als een rots in de branding. Hij communiceert helder en direct, benoemt wat er speelt en wat er moet gebeuren. Hij wordt geinspireerd door het maatschappelijk belang van de sector en de activiteit en door het resultaat.

Theo werkte bij industrie, sociale verzekeringen, onderwijs (alle geledingen) en de lokale, regionale en rijksoverheid. Hij vervulde staf- en lijnfuncties en heeft daardoor een goed inlevingsvermogen en een breed referentiekader. Hij heeft een ruime ervaring als lid of voorzitter van besturen van vereniging en Raad van Toezicht. Hij studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde aan de HTS Amsterdam en bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht (Usbo). Hij publiceerde over onderwijs (innovatie, rekendidactiek), toezicht, fraudepreventie (identiteiten), informatiemanagement, projectmanagement.

For Theo’s English C.V. see Linked in 

Download Theo’s nederlandse C.V.

Comments are closed.